Διοικητό Συμβούλιο

Τα μέλη που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου είναι τα εξής:

 

Κωστόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος

Κεχαγιάς Ιωάννης του Σωτηρίου, Αντιπρόεδρος

Βρακόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη, Γενικός Γραμματέας

Φαρμάκη Αλεξάνδρα του Χρήστου, Ταμίας

Αμοιρίδου Μαρία του Ιωάννη, Έφορος Δημ. Σχέσεων

Ζαρκαδής Ιωάννης του Ανδροκλή, Μέλος

Λάππας Παναγιώτης του Βασιλείου, Μέλος