ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Φορολογίας εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων.

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΖΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Φορολογίας εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων.

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Για πρώτη φορά είναι τόσο αυξημένος ο αριθμός των φορολογουμένων οι οποίοι υποχρεούνται να στείλουν τη φορολογική τους δήλωση ηλεκτρονικά, ενώ ταυτόχρονα το χρονικό διάστημα αποστολής τους έχει συμπέσει με τις φορολογικές δηλώσεις των Ν.Π. του άρθρου 2 παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 2 του ΚΦΕ. Αποτέλεσμα των παραπάνω, σε συνάρτηση με τα σύντομα χρονικά περιθώρια που έχουν δοθεί, είναι η υπερφόρτωση και δυσλειτουργία του συστήματος του Τaxisnet και κατά συνέπεια η αδυναμία των φορολογουμένων καθώς και των Συναδέλφων στην εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.

 

Κ. Υπουργέ,

          Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων όλων ανεξαιρέτως των Νομικών Προσώπων έως τις 15/6/2012 και η παράταση των δηλώσεων των Φυσικών Προσώπων έως τις 30/6/2012. Πιστεύουμε και περιμένουμε την έγκαιρη ανακοίνωση των παρατάσεων.

 

 

          Με εκτίμηση,                

 

       Ο Γενικός Γραμματέας                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

          Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ                                       Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ