ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής καταστάσεων αρ. 20 Κ.Β.Σ.

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ

 ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής καταστάσεων αρ. 20 Κ.Β.Σ. και οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελεύθερα επαγγέλματα.

 Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Ήταν αξιοσημείωτη η προσπάθεια των συναδέλφων Λογιστών – Φοροτεχνών, υπερβαίνοντας τις δυνάμεις τους, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών για ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων Φυσικών και Νομικών Προσώπων οικονομικού έτους 2012. Πρώτη φορά στα χρονικά η λήξη της προθεσμίας για τις ως άνω υποχρεώσεις ήταν το μήνα Αύγουστο, περίοδο καλοκαιρινών διακοπών και κατά συνέπεια παύσης εργασιών σε πολλές επιχειρήσεις, πράγμα που δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο τους συναδέλφους στις απαραίτητες εργασίες τους  για την υποβολή των εν λόγω καταστάσεων. Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε και τα επιπλέον προβλήματα που προκύπτουν από τις διακοπές λειτουργίας των ηλεκτρονικών σας υπηρεσιών λόγω αναβάθμισης τους. 

 

Κύριε Υπουργέ,

          Πιστεύουμε ότι όταν οι προϋποθέσεις δεν επιτρέπουν να τηρούνται οι προθεσμίες, θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται έγκαιρα επιτρέποντας έτσι στους συναδέλφους να εργάζονται με ανθρώπινες συνθήκες.

Ζητάμε παράταση της προθεσμίας υποβολής των ως άνω καταστάσεων μέχρι την 31-12-2012.

 

          Με εκτίμηση,                

       Ο Γενικός Γραμματέας                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

          Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ                                       Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ