ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Συνάδελφοι,

 

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης σε προσπάθεια κάλυψης της ανάγκης που προκύπτει από την εγκύκλιο 2543/76-2012, διοργανώνει, σε συνεργασία με εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους, διάρκειας 10 εκπαιδευτικών ωρών (2 ημέρες επιμόρφωσης) για τις επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας (έως 50 εργαζόμενους). Το κόστος συμμετοχής για τον κάθε συμμετέχοντα ορίζεται στα 75 ευρώ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι με την αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο θα δίνονται πιστοποιητικά εγγραφής ώστε να προσκομίζονται στην Επιθεώρηση Εργασίας και να αποτελούν κατοχύρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, έως την ολοκλήρωση της υλοποίησης του σεμιναρίου.

Αν έως την Παρασκευή 23-11-2012 οι αιτήσεις συμμετοχής επαρκούν ώστε να συμπληρωθεί τμήμα, υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθεί το πρόγραμμα μέσα στο μήνα Δεκέμβριο. Σε διαφορετική περίπτωση, τα εν λόγω σεμινάρια θα δρομολογηθούν για τη νέα χρονιά.

Αμέσως μετά την παρακολούθηση οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας καθώς θα τους χορηγηθεί βεβαίωση σπουδών και αναγνωρισμένο πιστοποιητικό κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε απευθυνθείτε στα γραφεία του Συλλόγου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Θεσσαλονίκη, 19-11-2012

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     

Διαμαντής Θρασύβουλος

 

Κωστόπουλος Βασίλειος