ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης, σε Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 12 και 13 του καταστατικού του Συλλόγου τη Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Συλλόγου, Δωδεκανήσου 7, 1ος όροφος, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

 

  1. 1.Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του έτους που πέρασε – Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  2. 2.Προϋπολογισμός του νέου έτους.
  3. 3.Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού του Συλλόγου.
  4. 4.Κάθε άλλο θέμα που μπορεί να τεθεί για συζήτηση και θα γίνει αποδεκτό από το 50% τουλάχιστον των παρόντων.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού την επόμενη Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Συλλόγου, Δωδεκανήσου 7, 1ος όροφος.

 

 

Θεσσαλονίκη, 1-11-2012

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     

Διαμαντής Θρασύβουλος

 

Κωστόπουλος Βασίλειος