ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θεσσαλονίκη, 18-12-2012

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ

Κοινοποίηση:

  1. 1.Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη
  2. 2.Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΠΟΛ 1195/2012 ως προς την έναρξη ισχύος του άρθρου 3.

 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1195/2012 άρθρο 3, προκύπτει η υποχρέωση διαβίβασης στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ από επιτηδευματίες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων όπως κολλέγια, φροντιστήρια, σχολές κλπ. για τα έσοδα τους από παροχή υπηρεσιών λιανικώς. Μια τέτοια διαδικασία που δεν προβλεπόταν πριν την έναρξη της χρήσεως του 2011, θα πρέπει τώρα να γίνει είτε χειρόγραφα, είτε καταχωρώντας όλες τις Α.Π.Υ. σε ειδικά διαμορφωμένα λογισμικά προγράμματα, εργασία που επιβαρύνει ιδιαίτερα τα λογιστήρια.

 

Κύριε Υπουργέ,

Τέτοιες υποχρεώσεις για τους επιτηδευματίες θα πρέπει να προσδιορίζονται πριν την έναρξη της χρήσεως την οποία αφορούν, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα λογιστήρια να προσαρμόζουν τα λογισμικά προγράμματα για να καλύψουν τις νέες ανάγκες.

Πιστεύουμε ότι η έναρξη ισχύος της ΠΟΛ 1195/2012 για το άρθρο 3 θα πρέπει να είναι από τη χρήση του 2013.

 

         

          Με εκτίμηση,                

      Ο Γενικός Γραμματέας                              Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

       Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ                                     Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ