ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος αξιοποιώντας για άλλη μια χρονιά, επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων του ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ 1-25 2012, δημιουργεί τμήματα στα οποία μπορούν να συμμετέχουν άτομα που εργάζονται και είναι αποκλειστικά ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Η διάρκεια παρακολούθησης του κάθε προγράμματος είναι 40 διδακτικές ώρες, για τις οποίες ο κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει μετά τη λήξη του σεμιναρίου πέντε ευρώ ανά ώρα (σύνολο 200,00 ευρώ) και τονίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση εκ μέρους του εργοδότη. Κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα μίας και μόνο συμμετοχής για κάθε χρονιά σε ένα μόνο από τα παρακάτω θέματα. Τα σεμινάρια θα υλοποιούνται απογεύματα στις αίθουσες του Συλλόγου. Συγκεκριμένα ωρολόγια προγράμματα θα ανακοινωθούν τη νέα χρονιά.

Οι τίτλοι των σεμιναρίων είναι η εξής:

 

  1. 1.ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
  2. 2.ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  3. 3.ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
  4. 4.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ
  5. 5.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  6. 6.ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  7. 7.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
  8. 8.ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΚΥΚΛΟΣ
  9. 9.ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β’ ΚΥΚΛΟΣ     

10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α’ ΚΥΚΛΟΣ

11. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Β’ ΚΥΚΛΟΣ

      Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους στη γραμματεία του Συλλόγου έως την συμπλήρωση των τμημάτων. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις

21-12-2012. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.