ΘΕΜΑ: Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ 1178660 ΕΞ 19.12.2012
Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΣ 1178660 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ κ' ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ

Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Αικ. Μπουγιούκντολατττσή
210 3375885
210 3375368
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού.

Όπως μας γνώρισε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας με έγγραφο του, με τις διατάξεις της περίπτωσης Η5 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α') τροποποιήθηκε το Π.Δ. 340/1998 «Περί του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού και της άδειας ασκήσεώς του».

Κατόπιν τούτου και μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των μητρώων λογιστών φοροτεχνικών και Νομικών Προσώπων λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με το αρχείο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και αφορά στους λογιστές φοροτεχνικούς που μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις, τα φυσικά πρόσωπα που προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ. για να υποβάλλουν δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών, δηλώνοντας τη δραστηριότητα λογιστή φοροτεχνικού, υποχρεούνται πλέον να προσκομίζουν, στη θέση του επικυρωμένου αντιγράφου άδειας λογιστή φοροτεχνικού, επαγγελματική ταυτότητα σε ισχύ.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΝΗΣ