ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 

Συνάδελφοι,

 

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης σε προσπάθεια κάλυψης της ανάγκης που προκύπτει από την εγκύκλιο 2543/76-2012, συνεχίζει να διοργανώνει και αυτή τη χρονιά, σε συνεργασία με εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους. Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 10 εκπαιδευτικές ώρες (2 ημέρες επιμόρφωσης) για τις επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας (έως 50 εργαζόμενους). Το κόστος συμμετοχής για τον κάθε συμμετέχοντα ορίζεται στα 75 ευρώ. Σας επισυνάπτουμε τις αιτήσεις συμμετοχής τις οποίες μπορείτε να καταθέτετε στα γραφεία μας μαζί με προκαταβολή 40 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας επικινδυνότητας το πρόγραμμα έχει διάρκεια 35 ώρες (7 ημέρες επιμόρφωσης) και το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 160 ευρώ.

Μετά την παρακολούθηση οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας καθώς θα τους χορηγηθεί βεβαίωση σπουδών και αναγνωρισμένο πιστοποιητικό κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε απευθυνθείτε στα γραφεία του Συλλόγου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Θεσσαλονίκη, 24-1-2013

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     

Διαμαντής Θρασύβουλος

 

Κωστόπουλος Βασίλειος