ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

κο ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

 

 

          Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης συμφωνεί και επικροτεί κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και κατ’ επέκταση στη μείωση της ταλαιπωρίας, όπως αυτή της ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, του Υπουργείου σας. Πιστεύουμε ότι σε τέτοιες αλλαγές πρέπει να οριστικοποιείται ένα εύχρηστο σύστημα καθώς και να υπάρχει πρόβλεψη διοργάνωσης ημερίδων ενημέρωσης των Συναδέλφων Λογιστών που έχουν την ευθύνη υλοποιήσεως τους. Η 1-3-2013, ημερομηνία υποχρεωτικής υποβολής μόνο ηλεκτρονικά των ως άνω εντύπων βρήκε πολλούς επαγγελματίες Β και κυρίως Γ επικινδυνότητας χωρίς να έχουν άδεια τεχνικού ασφαλείας, στοιχείο απαραίτητο για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε4. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε η εγκύκλιος 242/44, 4-1-2013 στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπουργικής απόφασης 29331/1135/2012 (Β’ 3445) με την οποία ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας η 20-12-2013. Τα στοιχεία του τεχνικού ασφαλείας παρ’ όλα παραμένουν απαραίτητα για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4.

 

Κύριε Υπουργέ,

          Πιστεύουμε πως πρέπει να δοθεί παράταση για την υποχρεωτικά ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ μέχρι 31-12-2013 ή να μην είναι, για το ίδιο χρονικό διάστημα, απαραίτητη η συμπλήρωση των στοιχείων του Τεχνικού Ασφαλείας.

Ελπίζουμε ότι θα φροντίσετε να διοργανωθούν σχετικές ενημερωτικές Ημερίδες. Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης θα είναι στη διάθεση σας για ότι αφορά την πόλη μας.

 

 

     Με εκτίμηση,

         

         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                  Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ.

Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                                    Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ