ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θεσσαλονίκη, 28-3-2013

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας

υποβολής δηλώσεων Ε7, φορολογικών δηλώσεων

νομικών προσώπων (αρ.2 παρ.4 ΚΦΕ), αγοράς

φορολογικών ταμειακών μηχανών.

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

          Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος για τον τρόπο υποβολής της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ (Ε7) ενώ ταυτόχρονα δεν λειτουργεί και η ανάλογη εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. Πιστεύουμε ότι για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να δοθεί παράταση μέχρι τις 30-6-2013.

          Επίσης, δεν έχει ανοίξει ακόμη το σύστημα της Γ.Γ.Π.Σ. για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των Ν.Π. του αρ. 2 παρ. 4 του ΚΦΕ (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ) οι οποίες αν τηρούν Β’ κατηγορίας βιβλία, λήγουν την 1-4-2013, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους και στις 15-4-2013 αν τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας. Επειδή ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν είναι πολύ μεγάλος θεωρούμε απαραίτητη την παράταση των ως άνω προθεσμιών μέχρι την 31-5-2013.

          Τέλος, όσοι επιτηδευματίες είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν αποδείξεις, βάσει του Ν. 1809, πρέπει μέχρι τις 29-3-2013 να έχουν προμηθευτεί ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό. Όπως είναι γνωστό, οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μεγάλες και γι αυτό πιστεύουμε πως θα ήταν λογική μία παράταση έως την 30-4-2013.

         

 

          Με εκτίμηση,                

      Ο Γενικός Γραμματέας                         Ο Πρόεδρος του   Δ.Σ.

       Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ                                     Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ