Υποβάθμιση του επαγγέλματος του Λογιστή- Φοροτέχνη

Υποβάθμιση του επαγγέλματος του Λογιστή- Φοροτέχνη

 Η σημερινή κατάσταση επιβάλλει την καθιέρωση απλού φορολογικού συστήματος και την πιστή εφαρμογή του που θα συμβάλλουν στην φορολογική δικαιοσύνη και την εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης των πολιτών .Το εγχείρημα θα πρέπει να συνοδευτεί από αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών από τους βασικούς συντελεστές μεταξύ των οποίων είναι και οι Λογιστές–Φοροτέχνες και όχι από υποβάθμιση του επαγγέλματος τους. Όπως η άσκηση κάθε επαγγέλματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο έτσι και του Λογιστή–Φοροτέχνη απαιτεί θεωρητική κατάρτιση και εμπειρική γνώση, προϋποθέσεις που προβλέπονται από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.

 

Η Λογιστική είναι Επιστήμη, κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης και εντάσσεται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελληνικής Παιδείας. Με τα προσόντα αυτά οι Λογιστές-Φοροτέχνες ανταποκρίθηκαν στις αυξημένες μέχρι σήμερα υποχρεώσεις τους και συνέβαλαν στην αύξηση των εσόδων του κράτους χωρίς κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό (αυτοέλεγχος , φορολογική αναμόρφωση και σήμερα υλοποίηση του περιουσιολογίου). Οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στον ψηφισθέντα νόμο θα έπρεπε να διασφαλίζουν πλήρως την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι να θέτουν σε κίνδυνο τα δημόσια έσοδα και την οικονομική ζωή της χώρας. Η απαράδεκτη ισοπέδωση των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτέχνη πρέπει να αναιρεθεί άμεσα προς όφελος τόσο της πολιτείας όσο και του καταναλωτή.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ