ΠΡΟΣ ΤΟΝ Γ.Γ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Θεσσαλονίκη, 10-7-2013

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

κ. ΘΕΟΧΑΡΗ Χ.

 

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση απόφασης για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων κάθε μήνα

Κύριε Γενικέ,

 

          Το σχέδιο απόφασης για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων κάθε μήνα από τους επιτηδευματίες που έχει τεθεί προς δημόσια διαβούλευση είναι τουλάχιστον άκαιρο, δηλώνει προχειρότητα σχεδιασμού και δεν βοηθάει στη λύση του προβλήματος στην οποία στοχεύει.

          Σε περίοδο που η πίεση για διεκπεραίωση πληθώρας υποχρεώσεων είναι ασφυκτική (φορολογικές δηλώσεις, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., παρακρατούμενοι φόροι κλπ) δίνεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε διαβούλευση ένα φλέγον ζήτημα για το οποίο οι Συνάδελφοι αδυνατούν λόγω έλλειψης χρόνου να επιχειρηματολογήσουν και να τεκμηριώσουν τη γνώμη τους.

          Όσο αφορά το περιεχόμενο του εν λόγω σχεδίου απόφασης, για να υπάρξει ελπίδα λειτουργικότητας του, θα έπρεπε να έχει συνδεθεί με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ και του ΦΠΑ όπως επίσης να ληφθούν υπόψη και οι άλλες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Στόχος θα έπρεπε να είναι η μείωση και όχι η αύξηση της γραφειοκρατίας και του κόστους των επιχειρήσεων. Τέλος, η αξιοποίηση της τεχνολογίας θα έπρεπε να είναι σε πρώτη προτεραιότητα.

          Πιστεύουμε ότι εφόσον μελετηθούν όλες οι παρατηρήσεις-προτάσεις που έχουν υποβληθεί και διατυπωθεί εκ νέου το σχέδιο, πρέπει να τεθεί και πάλι προς διαβούλευση πριν τη διαμόρφωση της τελικής απόφασης.

                                       Με εκτίμηση,            

 

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                       Ο Γενικός Γραμματέας                                 

          Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                            Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ