ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θεσσαλονίκη, 13-9-2013

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση υποβολής στοιχείων δήλωσης ακινήτων (Ε9)

Κοινοποίηση: 1) Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη Γεώργιο

2) Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη

3) Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος (Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε.)

4)Taxheaven

5)e-forologia

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Η διαρροή πληροφοριών για παράταση υποβολής του εντύπου Ε9 χωρίς αυτή να ανακοινώνεται επίσημα από το Υπουργείο μόνο σύγχυση και επιπλέον προβλήματα δημιουργεί στους φορολογουμένους και στους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς που επωμίζονται την διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας. Η τήρηση της προθεσμίας είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη διότι τα στοιχεία τα οποία ζητούνται είναι πάρα πολλά και δυσκολεύονται οι φορολογούμενοι να τα συλλέξουν. Επιπλέον των ανωτέρω η δυσλειτουργία και η υπερφόρτωση του συστήματος δημιουργεί πολλά προβλήματα στη συμπλήρωση των εν λόγω εντύπων και όταν ακόμα τα στοιχεία είναι συγκεντρωμένα από τον φορολογούμενο. Οι προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων των φορολογουμένων θα πρέπει να προσδιορίζονται έτσι ώστε να είναι εφικτές και με την προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του taxis net.

Κύριε Υπουργέ,

          Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των εντύπων Ε9 έως τις 30-11-2013 ή εναλλακτικά μέχρι τις 15-10-2013 να υποβληθούν μόνο οι μεταβολές που έχουν γίνει μέσα στη χρήση 2012 χωρίς ταυτόχρονα να απαιτείται διόρθωση των στοιχείων από τα άλλα ακίνητα του φορολογουμένου και ταυτόχρονα παράταση έως 31-12-2013 για τη συμπλήρωση όλων των στοιχείων των ακινήτων που απαιτούνται.

     Με εκτίμηση,           

          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.           Ο Γενικός Γραμματέας                               

          Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ             Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ