ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συνάδελφοι,

     Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου γίνονται εκλογές στο Σύλλογο για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος. Οι ώρες διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας θα είναι από τις 12.00 έως τις 20.00. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που είναι οικονομικώς τακτοποιημένα, που έχουν δηλαδή καταβάλλει έως και τη συνδρομή του 2012. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η καταμέτρηση των ψήφων από τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.