Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΝΕΟ Δ.Σ.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 

 

            Ανακοινώνεται ότι συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης που προέκυψε από τις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου 2013.

 

            Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου έχει ως εξής:

 

 

 1. Κωστόπουλος Βασίλειος του Δημητρίου, Πρόεδρος

 2. Κεχαγιάς Ιωάννης του Σωτηρίου, Αντιπρόεδρος

 3. Βρακόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη, Γενικός Γραμματέας

 4. Φαρμάκη Αλεξάνδρα του Χρήστου, Ταμίας

 5. Αμοιρίδου Μαρία του Ιωάννη, Έφορος Δημ. Σχέσεων

 6. Ζαρκαδής Ιωάννης του Ανδροκλή, Μέλος

 7. Λάππας Παναγιώτης του Βασιλείου, Μέλος

                                                                                     Θεσσαλονίκη 24-12-2013

         Ο Γενικός Γραμματέας                                                 Ο Πρόεδρος                                                   

       Βρακόπουλος Παναγιώτης                                              Βασίλειος Κωστόπουλος