ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θεσσαλονίκη, 23-01-2014

ΠΡΟΣ

 

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ

 

 

ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ-ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1/1/2014

 

 

Είμαστε σύμφωνοι στις αλλαγές και στον εκσυγχρονισμό του φορολογικού μας συστήματος, πρέπει όμως να γίνει με γνώμονα την εμπέδωση του αισθήματος δικαίου, εμπιστοσύνης του φορολογουμένου στη δημόσια διοίκηση και ενίσχυση της υγειούς επιχειρηματικότητας πράγματα που θα συμβάλλουν στην διατήρηση των υπαρχουσών επιχειρήσεων και στην οικονομική ανάπτυξη. Τα εξοντωτικά πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος 4174/2013 για κάθε απλό ανθρώπινο λάθος κάθε άλλο παρά οδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση.

 

Ο μεγάλος όγκος εργασιών που έχουν επωμιστεί τα λογιστήρια, η μη έγκαιρη έκδοση των απαραίτητων διευκρινιστικών υπουργικών αποφάσεων όπως και οι ασφυκτικές προθεσμίες διεκπεραίωσης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη συχνή εμφάνιση του ανθρώπινου λάθους. Σημειώνουμε ότι αρκετές απ’ τις ασφυκτικές προθεσμίες δε συμβάλλουν ούτε στη ρευστότητα του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε στην πάταξη της φοροδιαφυγής, όπως πχ η χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ που μπορεί πιστεύουμε να κατατεθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα καθώς επίσης και οι συγκεντρωτικές πελατών-προμηθευτών που μπορούν επίσης να κατατεθούν την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα. Θεωρούμε επίσης ότι το όριο των 500 ευρώ που ορίζεται στις πληρωμές των συναλλαγών είναι ανεφάρμοστο λόγω των συνθηκών της αγοράς και κυρίως σε ορισμένα μέρη της περιφέρειας όπου οι αποστάσεις είναι μεγάλες και υπάρχει έλλειψη τεχνολογίας. Τέλος, δεν είναι δυνατόν να νομιμοποιείται η αμέλεια ή η παράλειψη ή η άρνηση έκδοσης απόφασης από τη διοίκηση επί αιτήματος του φορολογουμένου και μάλιστα αυτό να θεωρείται έκδοση αρνητικής απόφασης.

 

Με τις μέχρι τώρα αλλαγές έχουν μεταφερθεί στους λογιστές-φοροτεχνικούς πληθώρα υποχρεώσεων με αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση του όγκου εργασιών των λογιστηρίων και την αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η διατήρηση των νέων φορολογικών μέτρων και προστίμων δημιουργεί πρόβλημα επιβίωσης των συναδέλφων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων-πελατών τους.

Κύριε Υπουργέ, πιστεύουμε ότι:

·        Δεν πρέπει να εξομοιώνεται το απλό ανθρώπινο λάθος με το δόλο. Συμφωνούμε να τιμωρούνται αυστηρά όσοι συστηματικά φοροδιαφεύγουν, αλλά ταυτόχρονα όμως επιβάλλεται να προστατεύεται ο επαγγελματίας που έκανε ένα ανθρώπινο λάθος.

·         Πρέπει να προσδιοριστούν εύλογες προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων των φορολογουμένων ώστε να μπορούν οι συνάδελφοι λογιστές-φοροτεχνικοί να διεκπεραιώνουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους και σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

·         Πρέπει να διατηρηθεί η υποχρέωση απάντησης της διοίκησης σε κάθε αίτημα του φορολογουμένου πολίτη, δίνοντας έτσι αυτή πρώτη, το παράδειγμα συνέπειας και σεβασμού προς την νομιμότητα.

 

 

 

     Με εκτίμηση,           

           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                         Ο Γενικός Γραμματέας                                

           Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                       Π. ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ