ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ 14-03-2014

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΓΑΛΜΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

& ΩΡΑ 12.00

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΤΗΣ 14ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

 

Τα μέτρα είναι άδικα και εξοντωτικά, κλείνουν τις επιχειρήσεις, κλείνουν τα γραφεία μας. Ο κλάδος μας επισημαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ποινικοποιείται η δουλειά μας. Γίναμε άμισθοι υπάλληλοι του Δημοσίου.  Αναγκαζόμαστε για πρώτη φορά να βγούμε στους δρόμους απαιτώντας:

 

  1. Να καταργηθούν άμεσα τα άδικα και εξοντωτικά πρόστιμα και η συνέργεια των Λογιστών (άρθρα 53-60 του Ν.4174/2013 του ΚΦΔ)

  2. Να καταργηθεί άμεσα το απαράδεκτο πρόστιμο των 10.550 ευρώ για μη αναγραφή έστω και ενός ατόμου στην μηνιαία Α.Π.Δ. (Ν.4172/2013)

  3. Να καταργηθεί ο τρόπος έκπτωσης δαπάνης με βάση τον τρόπο εξόφλησης (άρθρο 23 περίπτωση β’ Ν. 4172/2013) και κάλυψη των παραπάνω από τον Κ.Φ.Α.Σ. (άρθρο 10 παρ. 6)

  4. Υποβολή δηλώσεων – εντύπων μόνο από πιστοποιημένα Λογιστικά – Φοροτεχνικά γραφεία.

  5. Υποβολή πιστωτικών – χρεωστικών δηλώσεων ΦΠΑ έως την τελευταία ημέρα του μήνα από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται.

  6. Κατάργηση της μηνιαίας/τριμηνιαίας υποβολής συγκεντρωτικής κατάστασης εσόδων – εξόδων.

  7. Επαναπροσδιορισμός όλων των προθεσμιών υποβολής υποχρεώσεων προκειμένου να είναι εφικτή η έγκαιρη διεκπεραίωση τους.

  8. Δικαίωμα παράτασης προθεσμιών παντός είδους για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. Ασθένεια) σε πιστοποιημένους Λογιστές-Φοροτεχνικούς.

  9. Να ψηφίζονται νόμοι που να μην χρειάζονται περαιτέρω ερμηνεία ή έστω να εκδίδονται έγκαιρα διευκρινιστικές υπουργικές αποφάσεις ώστε να είναι ξεκάθαρο το φορολογικό πεδίο.

  10. Καθιέρωση ενός πάγιου, απλού, δίκαιου φορολογικού συστήματος που δεν θα εμποδίζει την ανάπτυξη της οικονομίας