ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ

Κοινοποίηση:

 1. Υφυπουργό κ. Μαυραγάνη Γεώργιο

 2. Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη

 3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος (Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε.)

  ΘΕΜΑ: 1. Αλλαγή προθεσμίας υποβολής βεβαιώσεων αποδοχών για μισθωτές υπηρεσίες και ελεύθερους επαγγελματίες.

                 2. Παράταση προθεσμίας εκπρόθεσμων διακοπών επιτηδεύματος Φ.Π. και Ν.Π.

Κύριε Υπουργέ,

          Με την υποβολή της οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών μπορούν να καταχωρηθούν όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία, για την Γ.Γ.Π.Σ., των αμοιβών που καταβάλλει κάθε επιχείρηση προς το προσωπικό της. Με την κατάλληλη προσαρμογή του σχετικού προγράμματος, θα μπορούσε να αποφευχθεί η διπλή δουλειά για τους συναδέλφους, Λογιστές – Φοροτεχνικούς, δηλαδή η καταχώρηση των βεβαιώσεων αποδοχών και εκ των υστέρων η καταχώρηση οριστικής μισθωτών υπηρεσιών.

 1. Πιστεύουμε ότι επιβάλλεται, για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013), η προθεσμία υποβολής των βεβαιώσεων αποδοχών να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της οριστικής μισθωτών υπηρεσιών. Η ίδια ημερομηνία πιστεύουμε ότι πρέπει να ισχύσει και για τις βεβαιώσεις αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών.

  Κύριε Υπουργέ,

            Η διαδικασία διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμοτήτων για τις εκπρόθεσμες διακοπές είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και χρονοβόρα. Επίσης σημειώνουμε ότι συμπίπτει με τον αυξημένο φόρτο εργασίας που υπάρχει κάθε χρόνο αυτή την περίοδο στα λογιστικά γραφεία.

  Θεωρούμε απαραίτητη την παράταση της εν λόγω προθεσμίας μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2014 ώστε να μπορέσουν οι συνάδελφοι να ανταπεξέλθουν στην υποχρέωση αυτή.

           

             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                       Ο Γενικός Γραμματέας                                 

            Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                        Π. ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ