ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ

Κοινοποίηση:

 1. Υφυπουργό κ. Μαυραγάνη Γεώργιο

 2. Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη

 3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος (Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε.)

   

  ΘΕΜΑ: Επαναπροσδιορισμός καταληκτικών ημερομηνιών για τις υποχρεώσεις της περιόδου αυτής.

   

  Κύριε Υπουργέ,

   

  Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 υποβάλλονται σύμφωνα με το Ν. 4110/2012, ο οποίος φέρνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων αλλά και στις δαπάνες που θα μειώσουν τελικώς το φόρο που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι.

  Παρότι οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί καλούνται να υποβάλλουν εμπρόθεσμα και έγκυρα τις φετινές δηλώσεις σύμφωνα με όλες αυτές τις αλλαγές, οι σχετικές εγκύκλιοι και οι οδηγίες εκδόθηκαν με καθυστέρηση, ενώ ταυτόχρονα, σε σημαντικά ερωτήματα δόθηκαν διφορούμενες απαντήσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επιπρόσθετα προβλήματα. Αναφέρουμε ότι ενώ η εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων άνοιξε στις 20 Μαρτίου, οι σχετικές οδηγίες δημοσιεύτηκαν στις 4 Απριλίου, οι ΠΟΛ 1051 και 1085 δημοσιεύτηκαν στις 14 και 28 Μαρτίου αντίστοιχα, διευκρινήσεις δε που δόθηκαν για την εκχώρηση των ανείσπρακτων μισθωμάτων (χρήσης 2013) με το έγγραφο Δ12Α 1049261/18-3-2014 τροποποιήθηκαν με το έγγραφο Δ12Α 1060204/10-4-2014.

  Συμφωνούμε ότι στην πράξη μπορεί να διαπιστωθούν ελλείψεις ή προβλήματα, όπως για τους έχοντες εισοδήματα από ταμείο ανεργίας, αλλά πρέπει να συμφωνήσετε κι εσείς ότι για να διεκπεραιώσουν εντός των προθεσμιών και με εγκυρότητα τις υποχρεώσεις τους οι συνάδελφοι Λογιστές – Φοροτεχνικοί, θα πρέπει να τους διατίθενται έγκαιρα όλες οι πληροφορίες και φυσικά εύλογο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση αυτών. Δεν είμαστε της άποψης ότι κάθε φορά για τη λύση του προβλήματος πρέπει να ζητάμε διακαώς και να δίνονται παρατάσεις.

  Επιπλέον σημειώνουμε ότι στην επιβαρυμένη αυτή περίοδο μετατέθηκαν λόγω διαφόρων προβλημάτων, για τα οποία μόνο οι συνάδελφοι και οι φορολογούμενοι δεν ευθύνονται, και οι προθεσμίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων εισροών και εκροών, μέτρο που επίσης εφαρμόζεται με τη μορφή αυτή για πρώτη φορά.

   

  Κύριε Υπουργέ,

   

  Τονίζουμε ότι είναι αδύνατο όλες αυτές οι υποχρεώσεις να διεκπεραιωθούν εντός των προθεσμιών που έχουν οριστεί. Αναφέρουμε ότι το έτος 2013 οι συνάδελφοι για να ανταποκριθούν στο φόρτο εργασίας τους, υπερέβησαν εαυτούς και σε πολλές περιπτώσεις το πλήρωσαν με φθορά της υγείας τους.

  Ζητούμε να συμπίπτει πάντοτε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ακινήτων Φυσικών Προσώπων (Ε9) με αυτήν των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. (Ε1).

  Ζητούμε παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Ε1 έως τις 31 Ιουλίου 2014.

  Ζητούμε οι καταληκτικές ημερομηνίες όλων των υποχρεώσεων που δεν επηρεάζουν άμεσα τα έσοδα του κράτους, όπως συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών χρήσεως 2013 και συγκεντρωτικές καταστάσεις εισροών και εκροών Α’ και Β’ τριμήνου 2014, να μετατεθούν την 31 Οκτωβρίου 2014.

  Εν κατακλείδι, πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν νέες καταληκτικές ημερομηνίες για το σύνολο των υποχρεώσεων της περιόδου αυτής, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Λογιστές – Φοροτεχνικούς αλλά και στους φορολογουμένους να ολοκληρώσουν ομαλά και με επιτυχία την όλη διαδικασία.

   

   

           

             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                       Ο Γενικός Γραμματέας                                 

            Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                        Π. ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ