Αίτημα παράτασης συμπληρωματικών ΑΠΔ-ΤΑΠΙΤ

ΠΡΟΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

 

Κοινοποίηση:

 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος (Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε.)

   

  ΘΕΜΑ: Αίτημα παράτασης συμπληρωματικών ΑΠΔ-ΤΑΠΙΤ

 2.  

              Στη πιο επιβαρυμένη περίοδο από όγκο δουλειάς, οι συνάδελφοι λογιστές - φοροτεχνικοί καλούνται να ολοκληρώσουν την αποστολή συμπληρωματικών ΑΠΔ-ΤΑΠΙΤ και μάλιστα σε ένα ασφυκτικό χρονικό περιθώριο που λήγει στις 27-2-2015.

  Η επιπρόσθετη αυτή εργασία που έχει επιβληθεί στα λογιστήρια δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί με επιτυχία στην προβλεπόμενη προθεσμία.

  Αιτούμαστε να δοθεί ικανοποιητικός επιπλέον χρόνος ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση αυτή, να υποβληθούν δηλαδή με επιτυχία όλες οι συμπληρωματικές ΑΠΔ-ΤΑΠΙΤ.

   

   

             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                               Ο Γενικός Γραμματέας                              

            Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                              Π. ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ