Οι τέσσερις εναλλακτικές για το «κούρεμα» των προσαυξήσεων

Τέσσερις εναλλακτικές λύσεις θα έχουν στη διάθεσή τους οι οφειλέτες του δημοσίου προκειμένου να διαγράψουν μεγάλο μέρος ή ακόμη και το σύνολο των προσαυξήσεων με τις οποίες έχουν επιβαρυνθεί. Προϋπόθεση είναι, να δώσουν κάποια χρήματα «μπροστά» έτσι ώστε να επιτευχθεί και ο βασικός στόχος του υπουργείου Οικονομικών που είναι να τονώσει εδώ και τώρα τη ρευστότητα των κρατικών ταμείων. Οι οφειλέτες θα πρέπει να λάβουν άμεσα τις αποφάσεις τους καθώς οι προθεσμίες είναι ασφυκτικές.

 

 1η εναλλακτική (προθεσμία ένταξης έως 27 Μαρτίου):

Με τροπολογία που κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή, δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες της εφορίας να πληρώσουν ότι θέλουν από όποιο φόρο θέλουν και να «σβήσουν» ανάλογο ποσοστό προσαυξήσεων. Δηλαδή, αν κάποιος χρωστάει 1000 ευρώ από παλαιό φόρο εισοδήματος και αυτός έχει γίνει 3000 ευρώ με τις προσαυξήσεις, τότε καταβάλλοντας 500 ευρώ, θα μπορεί να «διαγράψει» και 1000 ευρώ προσαυξήσεων. Δηλαδή, παίζει ρόλο το ποσοστό του κεφαλαίου που πληρώνει κάποιος καθώς γίνεται αντίστοιχη διαγραφή των προσαυξήσεων. Αυτό μπορεί να γίνει για οποιαδήποτε οφειλή εμφανίζεται (ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κλπ). Εννοείται ότι στη ρύθμιση εξπρές, συμφέρει να ξεφορτωθεί κάποιος τα παλαιότερα χρέη στα οποία έχουν φορτωθεί και οι περισσότερες προσαυξήσεις. Το νομοσχέδιο στο οποίο συμπεριελήφθη η τροπολογία ψηφίζεται την επόμενη Τετάρτη οπότε οι οφειλέτες θα έχουν πολύ λίγες ημέρες στη διάθεσή τους για να κινητοποιηθούν

2η εναλλακτική: (προθεσμία ένταξης έως 27 Απριλίου):

Με τη δεύτερη εναλλακτική, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαγραφή προσαυξήσεων. Και πάλι δίνεται η δυνατότητα μερικής αποπληρωμής του χρέους. Δεν υπάρχει όμως δυνατότητα επιλογής ανά φόρο. Πληρώνει κάποιος ότι επιθυμεί από το σύνολο της οφειλής. Υπάρχει μάλιστα ελάχιστο όριο 200 ευρώ. Η λογική είναι η εξής: πληρώνοντας 200 ευρώ, γλιτώνεις και 200 ευρώ από προσαυξήσεις. Η σχετική ρύθμιση έχει συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για την τακτοποίηση των οφειλών σε 100 δόσεις το οποίο δεν έχει κατατεθεί ακόμη στη Βουλή. Το πιθανότερο είναι ότι η ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί μέσα στις πρώτες ημέρες του Απριλίου. Όποιος μπει στη διαδικασία αυτή (χαρακτηρίζεται ως προκαταβολή στο σχετικό σχέδιο νόμου) είναι υποχρεωμένος να ρυθμίσει την υπόλοιπη οφειλή που θα του απομείνει σε δόσεις. Μάλιστα, αν δεν πληρωθούν οι 10 πρώτες δόσεις στην ώρα τους, το ποσό που διεγράφη από τις προσαυξήσεις αναβιώνει ως οφειλή.

3η εναλλακτική: (προθεσμία ένταξης έως 27 Μαΐου):

Η 3η εναλλακτική απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να εξοφλήσουν τα χρέη τους στο δημόσιο. Με πλήρη εξόφληση, γίνεται και πλήρης διαγραφή προσαυξήσεων.

4η εναλλακτική: (προθεσμία ένταξης έως 27 Μαΐου)

Η 4η εναλλακτική απευθύνεται σε αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν κάποια χρήματα ως προκαταβολή στην εφορία. Αυτό που τους μένει, είναι να επιλέξουν την αποπληρωμή σε δόσεις. Και πάλι θα τύχουν διαγραφής προσαυξήσεων. Το ποσοστό, εξαρτάται από τον αριθμό των δόσεων ενώ ο πίνακας με τις εναλλακτικές, διαμορφώνεται ως εξής:

 • από δύο έως και πέντε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).
 • από έξι έως και δέκα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).
 • από ένδεκα έως και είκοσι μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
 • από είκοσι μία έως και τριάντα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
 • από τριάντα μία έως και σαράντα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).
 • από σαράντα μία έως και πενήντα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
 • από πενήντα μία έως και εξήντα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%).
 • από εξήντα μία έως και εβδομήντα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
 • από εβδομήντα μία έως και ογδόντα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%).
 • από ογδόντα μία έως και ενενήντα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).
 • από ενενήντα μία έως και εκατό μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

naftemporiki.gr