Οι 10 μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση

Οι μεταρρυθμίσεις είναι:


1. Μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης. Εξάλειψη των «παραθύρων» πρόωρων συνταξιοδοτήσεων συγκεντροποίηση στα συνταξιοδοτικά ταμεία, κατάργηση στις χρεώσεις υπέρ τρίτων.

2. Εκσυγχρονισμός πτωχευτικού νόμου, αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων. Θα αντιμετωπιστούν τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια λαμβάνοντας υπόψη τη κεφαλαιοποίηση των τραπεζών και κάθε δυσμενή επίπτωση στη δημοσιονομική θέση της κυβέρνησης.

3. Όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής προσφορών για ιδιωτικοποιήσεις  η κυβέρνηση θα σεβαστεί τη διαδικασία σύμφωνα με το νόμο. Αναθεώρηση στις ιδιωτικοποιήσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει. Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται χωριστά και επί της ουσίας.

4. Άρση σε εμπόδια στον ανταγωνισμό σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ. Καλύτερη διαχείριση της γης με έμφαση σε χωροταξικό σχεδιασμό, χρήση γης, οριστικοποίηση ενός κατάλληλου Κτηματολογίου.

5. Ενεργοποίηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης πόρων και την επέκταση της αποστολής του.

6. Στο πλαίσιο της βελτίωσης της διαχείρισης των δημοσιονομικών, οι ελληνικές αρχές προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κατάρτισης του Προϋπολογισμού. Αυτές οι βελτιώσεις θα περιλαμβάνουν τα ανώτατα όρια σε δαπάνες ώστε να ενισχυθεί η τήρηση του Προϋπολογισμού κατά την διάρκεια του έτους.

7. Συγκρότηση ευέλικτου σώματος στοχευμένων φορολογικών ελέγχων για την πάταξη της φοροδιαφυγής

8. Δημόσια Έσοδα από τις υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω Διαδικτύου

9. Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας του δημοσίου και βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος

10. Πάταξη λαθρεμπορίου σε καύσιμα -τσιγάρα.

Enikos.gr