Διοικητό Συμβούλιο

Τα μέλη που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου είναι τα εξής:

 

Μητολίδης Σωτήριος, Πρόεδρος

Κωστόπουλος Βασίλειος, Αντιπρόεδρος

Αμοιρίδου Μαρία, Γενική Γραμματέας

Φαρμάκη Αλεξάνδρα, Ταμίας

Θεοδωράκης Κωνσταντίνος, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Κεχαγιάς Ιωάννης, Μέλος

Λάππας Παναγιώτης, Μέλος