Νέα περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων εξετάζει η κυβέρνηση!

Σε περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων εξετάζειι η κυβέρνηση για να καλύψει το δημοσιονομικό κενό το 2020. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος , οι προετοιμασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο.

Η περαίωση αφορά τις χρήσεις από το 2013 και μετά και εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει έσοδα τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ τον επόμενο χρόνο. Να σημειωθεί ότι οι θεσμοί διαφωνούσαν επί της αρχής για τις περαιώσεις και τις ρυθμίσεις.

Ωστόσο είναι στη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης να εφαρμόσει το μέτρο και για να μη παραγράφονται χωρίς κανένα όφελος για το Δημόσιο χιλιάδες ανέλεγκτες υποθέσεις.