Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25 2010-2011

seminarsΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ 1-25 2010-2011

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος αξιοποιώντας για τέταρτη χρονιά, επιμορφωτικά προγράμματα εργαζομένων του ΟΑΕΔ, δημιουργεί τμήματα έως και 25 ατόμων. Στα τμήματα μπορούν να συμμετέχουν μόνο άτομα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα (ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ). Τα θέματα των σεμιναρίων είναι τα εξής:

 

  1. ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
  2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  3. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
  4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΚΥΚΛΟΣ
  6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΚΥΚΛΟΣ

 

Σας διευκρινίζουμε ότι η διάρκεια παρακολούθησης είναι 40 διδακτικές ώρες, για τις οποίες ο κάθε καταρτιζόμενος θα λάβει μετά τη λήξη του σεμιναρίου πέντε ευρώ ανά ώρα (σύνολο 200,00 ευρώ) και ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση εκ μέρους του εργοδότη.

Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 10 μαθήματα σε 5 εβδομάδες, δηλαδή 2 φορές την εβδομάδα αποκλειστικά απογευματινές ώρες. Η περίοδος υλοποίησης προβλέπεται για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο 2011. Κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα μίας και μόνο συμμετοχής για κάθε χρονιά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Συλλόγου, στo τηλέφωνο 2310513875.