Κτηματολόγιο

Στις 14 Ιουνίου ξεκινούν οι αναρτήσεις των πρώτων κτηματολογικών χαρτών σε 16 προκαλλικρατικούς δήμους της χώρας, ενώ τον Σεπτέμβριο ακολουθούν άλλοι 17 στο Νομό Αττικής. Πρόκειται για 33 -από τους συνολικά 107- δήμους που είχαν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο με τα προγράμματα του 2008 και καλύπτουν 1,4 εκατ. δικαιώματα με περίπου 700.000 δικαιούχους.

Στους υπόλοιπους 74 οι ιδιοκτήτες θα χρειαστεί να περιμένουν τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη, αφού οι μελέτες έχουν «σκοντάψει» εδώ και μία τριετία σε μπαράζ προσφυγών.

Διευκρινίζεται ότι ένα μήνα μετά την ανάρτηση των κτηματολογικών χαρτών, οι συμβολαιογράφοι είναι υποχρεωμένοι να επισυνάπτουν σε κάθε είδους μεταβίβαση (αγοραπωλησία, γονική παροχή, δωρεά κ.λπ.), αλλά και στην εγγραφή υποθήκης, πιστοποιητικό υποβολής δήλωσης που εκδίδεται από το αρμόδιο γραφείο Κτηματολογίου. Το ίδιο πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό να προσκομίζεται σε κάθε συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου που αφορά το ακίνητο.

Η ανάρτηση των κτηματολογικών χαρτών, που αποτελούν την ουσία του Κτηματολογίου, θα γίνει για πρώτη φορά στο Διαδίκτυο (www.ktimatologio.gr), ενώ όλοι οι ιδοκτήτες θα λάβουν ένα τετρασέλιδο έντυπο με το χάρτη και όλα τα στοιχεία που αφορούν τα δικαιώματα που έχουν δηλώσει. Για πρώτη φορά τα στοιχεία θα είναι προσαρμοσμένα στον παραλήπτη, ώστε να τον διευκολύνουν στον έλεγχο που πρέπει να κάνει.

Ενστάσεις

Οι ιδιοκτήτες που θα διαπιστώσουν σφάλματα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέσα σε προθεσμία δύο μηνών, που αυξάνεται στους 4 για κατοίκους εξωτερικού. Οι αιτήσεις εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή στην οποία προεδρεύει δικαστικός. Αν γίνουν δεκτές, ακολουθεί η διόρθωση του κτηματολογικού χάρτη, σε αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, καθώς με το νόμο του 2006 καταργήθηκε η δεύτερη διόρθωση.

Με την ανάρτηση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση όσοι, για διάφορους λόγους, το είχαν αμελήσει το 2008, καταβάλλοντας το αντίστοιχο κτηματόσημο των 35 ευρώ για κύριους χώρους και των 20 ευρώ για βοηθητικούς. Να σημειωθεί ότι σε αυτό το πρόγραμμα οι «ξεχασιάρηδες» είναι ιδιαίτερα λίγοι και στους 33 δήμους υπολογίζονται σε 0,15%, έναντι 10% που ήταν σε παλιότερες κτηματογραφήσεις. Το χαμηλό ποσοστό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι αυτή τη φορά καταγράφηκαν αποκλειστικά μεγάλοι δήμοι της χώρας, χωρίς αγροτεμάχια, όπου υπάρχουν και οι περισσότερες ασάφειες. Να σημειωθεί ότι προβλέπεται πρόστιμο για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί η σχετική διάταξη, αφού στόχος της διοίκησης του Κτηματολογίου είναι να προσέλθουν οι ιδιοκτήτες και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες.

Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι μεγάλο μέρος των «ξεχασιάρηδων» που δεν υπέβαλαν δήλωση έχουν εντοπιστεί από τους μελετητές. Αφορά κυρίως συνιδιοκτησίες, όπου κάποιοι δικαιούχοι δεν υπέβαλαν δήλωση για το δικαίωμά τους. Από τα συμβόλαια που έχουν υποβάλει οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες και εφ' όσον τα αναφερόμενα σε αυτά στοιχεία δεν έχουν αλλάξει (π.χ. διεύθυνση) θα πάρουν και αυτοί επιστολή.*