ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων με Β’ κατηγορίας βιβλία.

Θεσσαλονίκη, 26-4-2012

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠOΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΑΧΙΝΙΔΗ ΦΙΛΙΠΠΟ

Κοινοποίηση:

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Παντελή Οικονόμου

 ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων με Β’ κατηγορίας βιβλία.

 

Η λειτουργία του προγράμματος της Γ.Γ.Π.Σ. για την υποβολή των δηλώσεων των Νομικών Προσώπων του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101 παρ. 2 του Κ.Φ.Ε. (Ε3,Ε5, Φ-01/012) δόθηκε προς χρήση πολύ καθυστερημένα και με πολλά προβλήματα. Ξοδεύτηκαν πολλές ώρες εργασίας για την υποβολή ενός πολύ μικρού μέρους των ως άνω δηλώσεων. Με την ΠΟΛ 1101/24-4-2012 δόθηκαν διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των δηλώσεων των Ν.Π. και όλα αυτά τη στιγμή που η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30-4-2012. Για τις δηλώσεις που εντωμεταξύ έχουν υποβληθεί, ενδεχομένως να χρειάζεται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων.

 Κ. Υπουργέ,

Οι Λογιστές – Φοροτέχνες απέδειξαν ότι είναι πάντα πρόθυμοι να συμβάλλουν στις προσπάθειες που καταβάλλει το Υπουργείο Οικονομικών, τα πιεστικά όμως χρονικά όρια είναι αρνητικός παράγοντας για τη σωστή και έγκαιρη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας.

Πιστεύουμε λοιπόν, ότι είναι απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων όλων ανεξαιρέτως των Νομικών Προσώπων έως την 31/5/2012.

 

          Με εκτίμηση,                

 

       Ο Γενικός Γραμματέας                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

          Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ                                       Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 Αξιότιμε κ. Υπουργέ,