Ανακοινώσεις ΣΟΛΘ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Αυτήν την εποχή δρομολογούνται ταχύτατα οι αλλαγές που αφορούν το επάγγελμα μας. Τράπεζες και ελεγκτικές εταιρίες μπαίνουν στο χώρο της δουλειάς μας. Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται δεν πρέπει να μας βρει απροετοίμαστους. Μπορούμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα μας μόνο συνεργαζόμενοι.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης συνεχίζει την προσπάθεια ενημέρωσης των συναδέλφων αλλά και προετοιμασίας τους για τις επικείμενες αλλαγές. Σας ανακοινώνουμε ότι κάθε Τετάρτη από τις 17.00 έως τις 20.00 τα γραφεία του Συλλόγου θα παραμένουν ανοιχτά παρέχοντας σχετική ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους από μέλη του Δ.Σ.

          Ο Γενικός Γραμματέας                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                    

      ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ       BAΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνάδελφοι,

Αυτήν την εποχή δρομολογούνται ταχύτατα οι αλλαγές που αφορούν το επάγγελμα μας. Τράπεζες και ελεγκτικές εταιρίες μπαίνουν στο χώρο της δουλειάς μας. Η νέα κατάσταση που διαμορφώνεται δεν πρέπει να μας βρει απροετοίμαστους. Μπορούμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα μας μόνο συνεργαζόμενοι.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης συνεχίζει την προσπάθεια ενημέρωσης των συναδέλφων αλλά και προετοιμασίας τους για τις επικείμενες αλλαγές. Σας ανακοινώνουμε ότι κάθε Τετάρτη από τις 17.00 έως τις 20.00 τα γραφεία του Συλλόγου θα παραμένουν ανοιχτά παρέχοντας σχετική ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους από μέλη του Δ.Σ.

          Ο Γενικός Γραμματέας                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                              

      ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

κ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Κοινοποίηση:

Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής οικονομικών καταστάσεων των Ανωνύμων Εταιρειών προς τις Διευθύνσεις Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης

 Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

          Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 η 30ή Ιουνίου είναι η τελευταία μέρα για τη σύγκλιση των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε. και είκοσι μέρες πριν τη σύγκλιση τους (8 Ιουνίου), οι Α.Ε. πρέπει να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό μαζί με το πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών και να υποβάλλουν στις κατά τόπους Διευθύνσεις των Α.Ε. τις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι περισσότεροι Ορκωτοί Ελεγκτές δεν έχουν ακόμη εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου λόγω και του φορολογικού ελέγχου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί. Για πρώτη φορά ο αριθμός των οικονομικών καταστάσεων που έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα, λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας, είναι πολύ μικρός και ένας σημαντικός αριθμός Α.Ε. κινδυνεύει να πληρώσει μεγάλα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης κατάθεσης τους. Τη δεινή θέση των επιχειρήσεων που κάνουν αγώνα δρόμου για να επιβιώσουν και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αναγνώρισε το Υπουργείο Οικονομικών και έδωσε δεύτερη φορά παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των Α.Ε. μέχρι την 8/6/2012.

Κ. Υπουργέ,

          Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών καταστάσεων προς τις Διυθύνσεις Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσίευσης των ισολογισμών μέχρι την 22/6/2012.

          Με εκτίμηση,                

       Ο Γενικός Γραμματέας                                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

          Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ                                       Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Φορολογίας εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων.

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΖΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων Φορολογίας εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων.

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

 

Συνάδελφοι,

Σύντομα θα προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών ελεγκτών ειδικών προσόντων  όπως επίσης και ο τρόπος λειτουργίας των ελεγκτικών εταιρειών. Τα νέα δεδομένα που θα δημιουργηθούν στην αγορά μας αφορούν άμεσα και πρέπει να μας βρουν προετοιμασμένους.

 

 
Σελίδα 12 από 14