Σεμινάρια
Σεμινάριο Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης

Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης

○   Εισηγητής: Μπακάλης Βασίλειος

●   Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

○   Διάρκεια: 5 ώρες 

●   Ώρες Διεξαγωγής: 17.30-21.30

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία θα διεξαχθούν στις αίθουσες του Συλλόγου, Δωδεκανήσου 7, 1ος όροφος.

 Ανάλογα με τις αιτήσεις συμμετοχής για το κάθε σεμινάριο, θα γίνεται  συμπλήρωση των τμημάτων και στη συνέχεια θα ανακοινώνεται η ημερομηνία διεξαγωγής.

Γενικές πληροφορίες:

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο

 

 

στη Θεσσαλονίκη

 

 

την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2016

 

 

Θεματολογία:

 

 

 

►  Φορολογία Εισοδήματος

 

 

Φυσικών και Νομικών Προσώπων

 

 

Λογιστικές – Φορολογικές Εργασίες Τέλους Χρήσης

 

 

σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και τον Κ.Φ.Ε.

 

Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

 

 σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

 

Εισηγητής: κ. Κορομηλάς Γεώργιος,

 

 

Λογιστής-Φοροτεχνικός, Συγγραφέας

 

 

 Φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου

 

 

Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

 

 
Σεμινάριο «Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης»

Σεμινάριο «Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης»

Γενικές πληροφορίες:

►  Κλειστά τμήματα έως 20 ατόμων

► Στους συμμετέχοντες θα δίνονται σημειώσεις ηλεκτρονικά καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης του σεμιναρίου.

 

○   Διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες

●   Ημερομηνία Διεξαγωγής: Παρασκευή 12/02/2016

●   Ώρες Διεξαγωγής: 17.15-21.30

 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΛΠ

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

για τα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

με εξειδικευμένους εισηγητές

στη Θεσσαλονίκη

 
Σελίδα 5 από 14