Σεμινάρια
Marketing στις Λογιστικές υπηρεσίες

● Θεματολογία: Ο ρόλος του marketing, Ανάπτυξη πελατολογίου σε περίοδο κρίσης,  Διαχείριση ανταγωνισμού κ.ά.

 

 
ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.Λ.Π.

 Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει μία σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την λεπτομερή κατάρτιση των συναδέλφων στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014).

Οι συμμετέχοντες θα ομαδοποιηθούν, βάσει των αιτήσεων τους, σε ολιγομελή τμήματα και θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα 20 ωρών (4 ημέρες) με εξειδικευμένους εισηγητές.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Ε.Λ.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει μία σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την λεπτομερή κατάρτιση των συναδέλφων στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014).

Οι συμμετέχοντες θα ομαδοποιηθούν, βάσει των αιτήσεων τους, σε ολιγομελή τμήματα και θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα 20 ωρών (4 ημέρες) με εξειδικευμένους εισηγητές.

 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΟΛΝΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Συλλόγου Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης, αποφάσισε τη διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίων, με συμμετέχοντες, τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου (ή υπαλλήλους αυτών). Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν την περίοδο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2015 και οι τίτλοι τους είναι οι εξής:

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΟΛΝΘ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει την Τετάρτη 17-6-2015 Σεμινάριο:

 

Εκπιπτόμενες Δαπάνες – Δηλώσεις Νομικών Προσώπων

(μετά και την ΠΟΛ 1113/2015)

 

   Κλειστό τμήμα έως 20 ατόμων

 

 
Σελίδα 7 από 14