Σεμινάρια
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία θα διεξαχθούν στις αίθουσες του Συλλόγου, Δωδεκανήσου 7, 1ος όροφος. Ανάλογα με τις αιτήσεις συμμετοχής για το κάθε σεμινάριο, θα γίνεται  συμπλήρωση των τμημάτων και στη συνέχεια θα ανακοινώνεται η ημερομηνία διεξαγωγής.

Γενικές πληροφορίες:

 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΠ

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

για τα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

με εξειδικευμένους εισηγητές

στη Θεσσαλονίκη

Θεματολογία:

Τι ισχύει από 1/1/2015 σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ   ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 
Marketing στις Λογιστικές υπηρεσίες

● Θεματολογία: Ο ρόλος του marketing, Ανάπτυξη πελατολογίου σε περίοδο κρίσης,  Διαχείριση ανταγωνισμού κ.ά.

 

 
ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Ε.Λ.Π.

 Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης διοργανώνει μία σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων με σκοπό την λεπτομερή κατάρτιση των συναδέλφων στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014).

Οι συμμετέχοντες θα ομαδοποιηθούν, βάσει των αιτήσεων τους, σε ολιγομελή τμήματα και θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα 20 ωρών (4 ημέρες) με εξειδικευμένους εισηγητές.

 
Σελίδα 7 από 15