Σεμινάρια
Επίκαιρο Εργατικό Σεμινάριο 19/01/2013

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού

Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επίκαιρο Εργατικό Σεμινάριο

στη Θεσσαλονίκη

το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013

με θέμα:

► Όλες οι αλλαγές της Εργατικής Νομοθεσίας

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 15/12/12 ΚΦΑΣ

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επίκαιρο Σεμινάριο

στη Θεσσαλονίκη

το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012

με θέμα:

► Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Τζίμας,

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

Συνάδελφοι,

 

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης σε προσπάθεια κάλυψης της ανάγκης που προκύπτει από την εγκύκλιο 2543/76-2012, διοργανώνει, σε συνεργασία με εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους, διάρκειας 10 εκπαιδευτικών ωρών (2 ημέρες επιμόρφωσης) για τις επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας (έως 50 εργαζόμενους). Το κόστος συμμετοχής για τον κάθε συμμετέχοντα ορίζεται στα 75 ευρώ.

 
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επίκαιρο Σεμινάριο

στη Θεσσαλονίκη

το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012

με θέματα:

► Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Εφαρμογή στην πράξη – Μετατροπή υφισταμένων εταιρειών

► Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Προβλήματα κατά την εφαρμογή του

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επίκαιρο Εργατικό Σεμινάριο

στη Θεσσαλονίκη 

το Σάββατο 10 Μαρτίου 2012

με θέμα:

«ΟΛΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Χρόνος ισχύος,

Μειώσεις αποδοχών, Επιχειρησιακές συμβάσεις

 
Σελίδα 13 από 14