Καλώς ήρθατε στον Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των συναδέλφων με στόχο την κατοχύρωση, προαγωγή και προστασία των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους, η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης, ο καθορισμός κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, η ανύψωση του κύρους των οικονομολόγων – λογιστών - φοροτεχνικών καθώς και η επιμόρφωσή τους.

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το επάγγελμα μας και θα ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες και ενέργειες του Συλλόγου.

Επικοινωνία
Σύλλογος Οικονομολόγων
Το κείμενο των 11

Το κείμενο των 11

Το χθες και το αύριο της ελληνικής κρίσης

 Κείμενο 11 Οικονομολόγων

 
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

κ. ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Κοινοποίηση:

Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής οικονομικών καταστάσεων των Ανωνύμων Εταιρειών προς τις Διευθύνσεις Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης

 Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

          Σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 η 30ή Ιουνίου είναι η τελευταία μέρα για τη σύγκλιση των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε. και είκοσι μέρες πριν τη σύγκλιση τους (8 Ιουνίου), οι Α.Ε. πρέπει να δημοσιεύσουν τον ισολογισμό μαζί με το πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών και να υποβάλλουν στις κατά τόπους Διευθύνσεις των Α.Ε. τις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι περισσότεροι Ορκωτοί Ελεγκτές δεν έχουν ακόμη εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου λόγω και του φορολογικού ελέγχου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί. Για πρώτη φορά ο αριθμός των οικονομικών καταστάσεων που έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα, λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας, είναι πολύ μικρός και ένας σημαντικός αριθμός Α.Ε. κινδυνεύει να πληρώσει μεγάλα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης κατάθεσης τους. Τη δεινή θέση των επιχειρήσεων που κάνουν αγώνα δρόμου για να επιβιώσουν και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αναγνώρισε το Υπουργείο Οικονομικών και έδωσε δεύτερη φορά παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των Α.Ε. μέχρι την 8/6/2012.

Κ. Υπουργέ,

          Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών καταστάσεων προς τις Διυθύνσεις Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και δημοσίευσης των ισολογισμών μέχρι την 22/6/2012.

          Με εκτίμηση,                

       Ο Γενικός Γραμματέας                                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

          Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ                                       Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 
Στη Γερμανία έφτασαν οι υποβαθμίσεις!

Στη Γερμανία έφτασαν οι υποβαθμίσεις!

 Στην υποβάθμιση έξι γερμανικών τραπεζών και των τριών μεγαλύτερων της Αυστρίας προχώρησε η Moody’s, καθώς, όπως αναφέρει, αντιμετωπίζουν κινδύνους εάν η ευρωπαϊκή κρίση επιδεινωθεί.

Οι υποβαθμίσεις είναι μέρος μιας ευρύτερης αναθεώρησης των αξιολογήσεων των ευρωπαϊκών τραπεζών.

 
Αναστέλλεται η ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και εισφορών εργαζομένων

Αναστέλλεται η ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και εισφορών εργαζομένων             

Αναστέλλεται προς το παρόν η εφαρμογή του μέτρου της ταυτόχρονης καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών τους στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ. Η εφαρμογή του μέτρου επρόκειτο να ξεκινήσει από 1/6/2012, όπως άλλωστε προέβλεπε ο νόμος Ν.4075/ 2012. (Θέματα κανονισμού ασφάλισης ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και ασφαλιστικών φορέων).

 
Δεν αρέσει καθόλου στην ΕΕ, η πιθανότητα, να δανειστεί η Κύπρος, από την Κίνα

Δεν αρέσει καθόλου στην ΕΕ, η πιθανότητα, να δανειστεί η Κύπρος, από την Κίνα

Ο δανεισμός της Λευκωσίας από την Κίνα, ως εναλλακτική επιλογή για τη λύση της χρηματοδότησης της ανακεφαλαιοποίησης της Λαϊκής Τράπεζας και της κάλυψης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων τελούν εν γνώσει των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η προοπτική αυτή όμως, σύμφωνα με την Καθημερινή της Κύπρου «δεν γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό, όπως δεν έγινε και το διακρατικό δάνειο από τη Ρωσία».

 
Σελίδα 705 από 906