Πληροφορίες για Eπιχείρηση εσόδων εξόδων σε ιδρυτικό στάδιο
ΠαράμετροςΤιμή
ΌνομαEπιχείρηση εσόδων εξόδων σε ιδρυτικό στάδιο
ΠεριγραφήΌταν μια επιχείρηση βρίσκεται στο ιδρυτικό στάδιο ,θεωρούμε βιβλία Α’ εγκατάστασης για όλες τις δαπάνες που κάνει μέχρι τη λειτουργία της. Στη συνέχεια που θα λειτουργήσει η επιχείρηση αν έχει Γ’ κατηγορίας βιβλία οι δαπάνες αυτές θα παρακολουθούνται στο λογ.16.10 Έξοδα ίδρυσης . Σε περίπτωση που τηρήσουμε Β’ κατηγορίας βιβλία είναι σωστό να ανοίξω το λογαριασμό αυτό στο μητρώο παγίων και μια στήλη παγίων (έξοδα ίδρυσης) στο εσόδων εξόδων και να εφαρμόζω τη λογική αποσβέσεων σε μια ή 5 χρήσεις όπως ακριβώς στα Γ’ κατηγορίας;