Πληροφορίες για Πρόβλεψη υποτίμησης αποθέματος λήξης
ΠαράμετροςΤιμή
ΌνομαΠρόβλεψη υποτίμησης αποθέματος λήξης
ΠεριγραφήΣε ΑΕ στο τελος της διαχειριστικής χρήσης, η εταιρεία διαπιστώνει ότι τα βραδέως κινούμενα αποθέματά της ( ύστερα από προτροπή των ορκωτών ελεγκτών) θα πρέπει να υποτιμηθούν κατά ένα ποσοστό π.χ. 10%. Η εταιρεία διενεργεί την εγγραφή με την αξία της υποτιμήσης Χ 68.09 Π. 44.09 Ταυτόχρονα διενεργεί και αντίστοιχες κινήσεις στο βιβλίο αποθήκης. Αυτή η πρόβλεψη είναι φορολογικά εκπεστέα ή όχι;