ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 2015: ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Παρασκευή, 06 Μάρτιος 2015 12:53

Το περιουσιολόγιο θα δημιουργηθεί η πλήρης εικόνα κάθε περιουσιακού στοιχείου του φορολογούμενου, με σκοπό η κυβέρνηση να πατάξει τη φοροδιαφυγή.

Στο περιουσιολόγιο θα καταγράφεται η αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας των φορολογουμένων στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό (ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, συμμετοχές σε οποιαδήποτε οικονομική οντότητα, ασφαλιστικά-καταθετικά προγράμματα σε ασφαλιστικές εταιρείες, αυτοκίνητα, οικόπεδα-αγροί, σκάφη αναψυχής, ιδιωτικά αεροπλάνα, έργα τέχνης κλπ).

Η διαδικασία δημιουργίας του Περιουσιολογίου γίνεται:

 

1. Με αξιοποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου που έχει δηλωθεί στις φορολογικές αρχές, στη ΔΕΗ, στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομίες, σε δήμους κλπ. και τα οποία δεν θα ξαναδηλωθούν.

2. Με ειδική δήλωση των φορολογούμενων. Η δήλωση εξασφαλίζει, κατοχύρωση ιδιοκτησίας (σε περίπτωση αμφισβητήσεων σε δικαστήριο), σύνδεσης με δίκτυα (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.), δυνατότητα ανέγερσης ακινήτου, μεταβίβασης κλπ. Σε καμία περίπτωση η δήλωση αυτή, δεν αντικαθιστά τον αναγκαίο τίτλο ιδιοκτησίας (συμβόλαιο κλπ). Είναι απλά, μια απαραίτητη προυπόθεση για τη νομική κατοχύρωση-εκμετάλλευση του περιουσιακού στοιχείου.

3. Με τη δημιουργία ειδικής υπηρεσίας εντοπισμού αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων. Η εφαρμογή του περιουσιολογίου θα συνοδευτεί και με τη δημιουργία μηχανισμού εντοπισμού αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων.

Από τη δημιουργία του περιουσιολογίου και εφ’ εξής, θα καταγράφονται μόνιμα (μέσα από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διαδικασία) οι μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση, στο χρόνο πραγματοποίησής τους. Οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (ακίνητο, λογαριασμοί, χρηματοπιστωτικό προϊόν, συμμετοχή σε εταιρία κλπ, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) δεν δηλωθεί, οποτεδήποτε εντοπιστεί, κατάσχεται. Είναι σαφές ότι η πρόταση για κατάσχεση υπέρ του Δημοσίου, δεν έχει στόχο την πολύ μικρή περιουσία (ή διάφορα γραφειοκρατικά προβλήματα που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμη -κληρονομιές, αγροτεμάχια χωρίς τίτλους κλπ) αλλά τη μεγάλη περιουσία και τους φοροφυγάδες.

 newsbomb.gr