ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Παρασκευή, 06 Μάρτιος 2015 13:49

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΘΑΚΗ

Κοινοποίηση:

 1. Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη

 2. Γεν. Γραμματεία Δημ. Εσόδων κα Αικατερίνη Σαββαϊδου

 3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος (Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε.)

   

  ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποχρεώσεων Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

   

  Κύριε Υπουργέ,

 1.             Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 3 του Ν. 3190/1955 η Γενική Συνέλευση των εταίρων των Ε.Π.Ε. καλείται εντός 3 μηνών από της λήξεως της εταιρικής χρήσεως για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ 2 του ίδιου νόμου δημοσιεύονται στο σύνολο τους 20 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 69, παρ. 2 του Ν. 4072/2012 η Συνέλευση των εταίρων στις Ι.Κ.Ε. συγκαλείται μέσα σε 4 μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 98, παρ. 2 του ίδιου νόμου δημοσιεύονται μέσα σε 3 μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.            Τέλος, με το άρθρο 25 του Ν. 2190/1920, η σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των Α.Ε. για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται μέχρι 30/6 από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης, η δε δημοσίευση τους, πραγματοποιείται 20 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση των Γεν. Συνελεύσεων.

              Σημειώνουμε ότι και για τις 3 μορφές των κεφαλαιουχικών εταιριών ισχύουν οι ίδιες προθεσμίες υποβολής φορολογικών δηλώσεων (30/6) και λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων.

              Με δεδομένη την αναμονή έκδοσης διευκρινιστικών εγκυκλίων που άπτονται της σύνταξης των ισολογισμών και των προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών καθώς επίσης και την κατάσταση που επικρατεί στο Γ.Ε.ΜΗ. λόγω της υποχρεωτικής υποβολής μόνο ηλεκτρονικά των δικαιολογητικών των εταιριών, εκτιμούμε ότι είναι αδύνατη η έγκαιρη ανταπόκριση στις υποχρεώσεις των εταιριών Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

              Πιστεύουμε ότι επιβάλλεται να δοθεί παράταση, αλλά και να εναρμονιστούν οριστικά οι προθεσμίες δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. σύμφωνα με αυτές που ισχύουν για τις Α.Ε.

             

             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                Ο Γενικός Γραμματέας    

            Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                              Π. ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 09 Μάρτιος 2015 11:23