ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Πέμπτη, 02 Απρίλιος 2015 10:42

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΘΑΚΗ

 

Κοινοποίηση:

 1. Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάνη Βαρουφάκη

 2. Γεν. Γραμματεία Δημ. Εσόδων κα Αικατερίνη Σαββαϊδου

 3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Οικονομολόγων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος (Π.Ο.Ο.Ε.Ε.Ε.)

   

  ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποχρεώσεων Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

   

  Κύριε Υπουργέ,

 1.             Με επιστολή μας στις 9-3-2015 σας επισημάναμε την αντικειμενική αδυναμία των εταιρειών Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. να προβούν στη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014. Ο λόγος είναι η μη έγκαιρη έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων που άπτονται του προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών για τη σύνταξη των ισολογισμών.

              Η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε να μπορούν οι εταιρείες να διεκπεραιώνουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους προς τις διάφορες υπηρεσίες.

              Επαναλαμβάνουμε ότι επιβάλλεται να δοθεί παράταση, αλλά και να εναρμονιστούν οριστικά οι προθεσμίες δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. σύμφωνα με αυτές που ισχύουν για τις Α.Ε.

             

             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                               Ο Γενικός Γραμματέας    

            Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                              Π. ΒΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ